Podłączenie dekodera i aktywacja usług

Podczas pierwszej instalacji sprzętu, podłącz dekoder do sieci elektrycznej, wykorzystując w tym celu zasilacz stanowiący część zestawu. Do wejścia SAT podłącz przewód antenowy, a następnie połącz terminal z telewizorem, za pomocą przewodu EURO/SCART.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>