Czekam na aktywację już ponad 2 godziny. Co zrobić?

Aktywacja może trwać do 24 godzin.

Jeśli na ekranie telewizora wyświetla się "Ekran Aktywacyjny" zwróć uwagę na poziom "Siły i Jakości sygnału" przekazywanego przez instalację antenową. Zalecana Jakość sygnału to minimum 60 procent. Gdy czekasz na aktywację ponad 2 godziny, a na ekranie telewizora wyświetla się "Ekran Aktywacyjny" z parametrem jakości minimum 60 procent, w pierwszej kolejności odłącz dekoder od prądu i po chwili podłącz go ponownie.

Poczekaj, aż dekoder całkowicie się uruchomi (może to zająć kilka minut). Gdy pojawią
się kanały oznacza to, że Twój dekoder został już aktywowany. Jeżeli jednak znów pojawi
się Ekran Aktywacyjny, skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Abonentów
pod numerami: 801 044 944 lub 22 310 47 47.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>