Czekam na aktywację już ponad 2 godziny. Co zrobić?

Aktywacja może trwać do 24 godzin.

Gdy czekasz na aktywację ponad 2 godziny, a na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „BRAK UPRAWNIEŃ DO ODBIORU TEGO KANAŁU” lub pojawia się czarny ekran bez żadnych komunikatów, w pierwszej kolejności odłącz dekoder od prądu i po chwili podłącz go ponownie.

Poczekaj aż dekoder całkowicie się uruchomi (może to zająć kilka minut).


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>