Czekam na aktywację już ponad 2 godziny. Co zrobić?

Aktywacja może trwać do 24 godzin.

Gdy czekasz na aktywację ponad 2 godziny, a na ekranie telewizora wyświetla komunikat „BRAK UPRAWNIEŃ DO ODBIORU TEGO KANAŁU”, w pierwszej kolejności odłącz dekoder od prądu i po chwili podłącz go ponownie. Poczekaj aż dekoder całkowicie się uruchomi (może to zająć kilka minut).

Gdy pojawią się kanały oznacza to, że Twój dekoder został już aktywowany.

Jeżeli jednak znów pojawi się komunikat o braku uprawnień, skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Abonentów pod numerami: 801 044 944 lub 22 310 47 47.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>