Jakie parametry techniczne musi spełniać moje urządzenie mobilne, abym mógł korzystać z nc+ GO?

Aplikacja nc+ GO dostępna jest obecnie na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) z systemami operacyjnymi Android 4.0 jednak rekomendujemy 4.4 i wyższe, iOS 7.0 i wyższe i Windows Phone 8.1 oraz komputerach osobistych z systemami Windows i OSX i obsługiwana przez przeglądarki Firefox, Opera, Safari Internet Explorer, Chrome.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>