Czy na urządzeniu mobilnym mam dostęp do wszystkich kolekcji?

Obecnie w usłudze dostępne są 34 kolekcje bezpłatne oraz 6 płatnych dodatkowo (HBO, AXN Now, Dzieci, Kino Świat, Najlepsze TVP.pl, Seriale+). Otrzymasz dostęp do tych kolekcji bezpłatnych, których kanały liniowe posiadasz w swojej ofercie.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>