Co muszę zrobić aby skorzystać z nc+ GO?

Aby skorzystać z nc+go, należy być Abonentem nc+ i posiadać aktywną umowę oraz:
  • posiadać odpowiednie urządzenie z systemem Android w wersji 4.0i wyższej lub iOS w wersji 7.0 i wyższej lub Windows Phone w wersji 8.1 bądź komputer osobisty z systemami Windows lub OSX obsługujący przeglądarki Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer bądź Chrome.
  • pobrać bezpłatną aplikację z App Store, GooglePlay lub Windows Store i zainstalować ją na urządzeniu mobilnym bądź wejść na stronę ncplusgo.pl
  • połączyć urządzenie z internetową siecią WiFi lub 3G/LTE min.2Mb

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>