Czy na moim dekoderze mogę korzystać z usługi multiroom?

Tak, dekoder ultraBOX+ Philips może być wykorzystywany jako dekoder główny do usługi Multiroom Standard HD, jeżeli aktualnie korzystasz z ww. usługi.

Jeżeli nie korzystasz z opcji Multiroom Standard HD, nie będzie możliwości skorzystania z dekodera ultraBOX+ Philips.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>