Korzystam z Multiroom Premium. Czy mogę korzystać z nagrywania na dysk zewnętrzny na dekoderze dodatkowym? Miałbym dzięki temu dwa dekodery z nagrywarką!

Nie, obsługa dysku USB w dekoderze dodatkowym jest wyłączona. W Multiroom Premium dekoder dodatkowy korzysta wyłącznie z dysku, w który wyposażony jest dekoder główny. Nagranie można natomiast odtwarzać na obu dekoderach.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>