Czy technologia 3D działa w usłudze Multiroom HD?

W usłudze Multiroom HD technologia 3D działa tak, jak na innych dekoderach HD.
Zarówno na dekoderze głównym, jak i uzupełniającym można oglądać, nagrywać, odtwarzać z listy materiały trójwymiarowe. W dekoderze WiFi Premiumbox+ fukcje 3D należy uruchomić naciskając na pilocie klawisz MENU, następnie wybierając kolejno opcje USTAWIENIA -> USTAWIENIA TV -> USTAWIENIA 3D 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>