Jakie mam możliwości kontaktu z nc+?

1. pisemnie, wysyłając pismo na adres:

ITI Neovision
skr. pocztowa nr 8
02-100 Warszawa

2. e-mailem przy użyciu formularza kontaktowego w serwisie moje.ncplus.pl

3. telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 801 044 944 lub 22 310 47 47ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>