Jak korzystać z nc+ na instalacji antenowej po innej platformie cyfrowej?

Sygnał nc+ nadawany jest z satelity HotBird (z tego samego satelity, co inne polskie platformy cyfrowe).  Jeśli posiadasz instalację i odbierałeś na niej sygnał innej platformy cyfrowej wystarczy,
że podłączysz do niej dekoder nc+, aby cieszyć się posiadaną ofertą.

W niektórych przypadkach wymagane będzie nieznaczne dostrojenie anteny.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>