Co to jest instalacja z dwoma konwerterami?

Instalacja z dwoma konwerterami umożliwia jednoczesny odbiór kanałów z dwóch satelitów, np. HotBird i Astra . Uzyskana instalacja pozwoli nam na odbiór programów z drugiego satelity jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowej czaszy. W Polsce najczęściej montujemy zeza na satelitę Astra 19.2E z racji na możliwość odbioru wielu ciekawych kanałów niemieckich i poszerzającą się stopniowo ofertę polskich stacji FTA ( free to air ).

 

Instalacja „zeza” polega na dołączeniu do istniejącego zestawu antenowego, dodatkowego uchwytu wraz z konwerterem.

Dekoder obsługuje Diseqc: 1.1ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>