Chcę odbierać programy w HD. Czy muszę wymienić antenę?

Do obioru programów w HD zalecana jest antena o średnicy 70 cm. Istnieje możliwość odbioru na małej antenie po precyzyjnym jej ustawieniu, ale nie gwarantuje to odpowiedniej jakości sygnału.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>