Co to jest Internetowe centrum abonenta moje nc+?

moje nc+ Internetowe Centrum Abonenta to przyjazny i prosty w obsłudze serwis, który umożliwia wygodne i samodzielne:

Serwis przeznaczony jest dla Abonentów, którzy na bieżąco regulują opłaty z tytułu zawartej umowy. Abonenci, w stosunku do których zawieszone zostało świadczenie usług objętych Umową (np. na skutek nie regulowania płatności w terminie), nie mają możliwości korzystania z serwisu.

Serwis dostępny jest pod adresem https://moje.ncplus.pl  przez 24 godziny na dobę.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>