W trakcie aktualizacji oprogramowania pasek postępu zatrzymał się i długo pozostaje nieruchomy. Co należy zrobić?

W przypadku gdy proces aktualizacji oprogramowania zatrzyma się na wartości 39% (lub innej), należy cierpliwie zaczekać - nie należy odłączać zasilania ani podejmować innych czynności. Proces  aktualizacji będzie się kontynuował samoczynnie. Oczekiwanie może potrwać nawet kilkanaście minut.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>