Dlaczego w czasie instalacji dekodera wifi Premiumbox+ nie znika ekran aktywacyjny?

Ekran aktywacyjny oznacza, że proces aktywacji karty abonenckiej nie został jeszcze zakończony. Należy cierpliwie oczekiwać na aktywację. Ekran samoczynnie zniknie po uzyskaniu uprawnień. Może to potrwać do 24 godzin.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>