Co zrobić, jeśli moje hasło dostępu do domowej sieci wifi zawiera znak, który nie jest dostępny na klawiaturze wyświetlanej na ekranie TV?

Jedynym nieobsługiwanym znakiem jest znak „~”. Jeśli wykorzystujesz ten znak w haśle Twojej domowej sieci wifi, powinieneś zmienić hasło lub skorzystać z połączenia przewodowego.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>