Obraz na ekranie jest obcięty od góry i dołu. Co zrobić?

Dotyczy dekoderów:

  • BOX+HD
  • BOX+
  • PVR BOX+
  • turboBOX+
  • mediaBOX+
Dekoder HD i Dekoder HD z nagrywarką 250GB – w zakładce USTAWIENIA – TELEWIZOR – Zmiana formatu
  • Turbodekoder HD z nagrywarką oraz Monsterbox HD z nagrywarką – w zakładce USTAWIENIA SYSTEMU – OPCJE DLA TELEWIZORA – Zmiana formatu

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>