Na wyświetlaczu dekodera widzę komunikat "błąd HDCP". Co zrobić?

Dotyczy dekoderów:

 • mediaBOX+ (Turbodekoder HD z nagrywarką 3740SX)
 • turboBOX+ (Turbodekoder HD z nagrywarką 500 GB 5720SX oraz Monsterbox 1 TB 5720SX)
 • ultraBOX+ (dekoder HD z nagrywarką 250 GB 5800SX)
 • BOX+ (dekoder HD 2851S, dekoder HD 5800S, dekoder HD PVR-Ready 2849ST oraz 2850ST)

Występowanie tego komunikatu to zjawisko normalne przy włączaniu dekodera i telewizora w nieodpowiedniej kolejności.

Kolejność postępowania:

 • wyłącz dekoder z pilota
 • wyłącz telewizor z pilota
 • włącz telewizor z pilota
 • włącz dekoder z pilota

Jeżeli problem dalej występuje:

 • sprawdź, czy jest poprawnie ustawione AV w menu telewizora

Jeżeli problem dalej występuje:

 • wypnij HDMI (od strony dekodera i telewizora), a następnie ponownie go podepnij
 • odłącz dekoder od prądu na 10 s

Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem dalej występuje, upewnij się, że Twój telewizor obsługuje protokół HDCP. Najprawdopodobniej konieczne będzie podłączenie dekodera do telewizora za pomocą kabla Component.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>