Na wyświetlaczu dekodera nie świeci się żadna dioda ani komunikat. Co zrobić?

Sprawdź czy dekoder jest prawidłowo podłączony do sieci elektrycznej. Sprawdź czy świeci się dioda na zasilaczu dekodera i czy wtyczka jest dokładnie włożona do gniazda w tylnym panelu dekodera. Jeżeli dekoder działa (możesz oglądać telewizję), a problemem jest tylko wyświetlacz, najprawdopodobniej może to oznaczać jego usterkę. Przed wizytą w serwisie skontaktuj się z naszym Telefonicznym Centrum Abonenta.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>