Jakie są sposoby podłączenia dekodera?

Dekoder można podłączyć na kilka sposobów:

1. za pomocą kabla Component

Po podłączeniu kabla Component do dekodera i telewizora, na przednim panelu dekodera przyciskiem RES, pulsacyjnie, wybierz rozdzielczość 576p, lub, 576i, lub 720, lub 1080.

Ponadto w telewizorze wybierz odpowiednie źródło, odpowiadające wejściu Component, do którego podłączony jest kabel łączący dekoder z Twoim telewizorem.


2. za pomocą kabla EURO

Po podłączeniu kabla EURO do dekodera i telewizora, na przednim panelu dekodera przyciskiem RES, pulsacyjnie, wybierz rozdzielczość SD-1, lub SD-2, lub SD-3.

Ponadto w telewizorze wybierz odpowiednie źródło, odpowiadające wejściu EURO, do którego podłączony jest kabel łączący dekoder z Twoim telewizorem.


3. za pomocą kabla HDMI

Po podłączeniu kabla HDMI do dekodera i telewizora, na przednim panelu dekodera przyciskiem RES, pulsacyjnie, wybierz rozdzielczość 576p, lub, 576i, lub 720, lub 1080.

Następnie tym samym przyciskiem RES, przytrzymując go przez kilka sekund, ustaw tryb HDMI.

Ponadto w telewizorze wybierz odpowiednie źródło, odpowiadające wejściu HDMI, do którego podłączony jest kabel łączący dekoder z Twoim telewizorem.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>