Obraz na ekranie jest obcięty od góry i dołu. Co zrobić?

Sytuacja ta jest spowodowana niedopasowanym formatem obrazu. Aby go dostosować do wielkości ekranu telewizora wciśnij przycisk MENU na pilocie, a następnie wybierz zakładkę „USTAWIENIA”.  Klawiszami nawigacyjnymi zaznacz „USTAWIENIA TELEWIZORA” i wybierz opcję „SKALOWANIE OBRAZU”. Zmieniając widoczne pozycje ustaw preferowany format obrazu. Przykładowy wygląd będzie pokazany poniżej modyfikowanych funkcji.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>