Obraz na ekranie jest obcięty od góry i dołu. Co zrobić?

Sytuacja ta jest spowodowana niedopasowanym formatem obrazu. Aby go dostosować do wielkości ekranu telewizora wciśnij przycisk MENU na pilocie, i w zakładce „USTAWIENIA” wybierz
„4 USTAWIENIA TERMINALA”, a następnie „2 PARAMETRY TELEWIZORA”. Zmieniając pozycję
„2 FORMAT EKRANU” ustaw preferowany rozmiar obrazu.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>