INTERNETOWE CENTRUM ABONENTA


Dlaczego warto zalogować się do ICA?


- dostęp do płatności 24h

- podgląd informacji o ofercie

- możliwość dokupienia nowych pakietów kanałów

- wypożyczaj filmy VOD


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>