Wspomnienie Anny Frank

Memories of Anne Frank | dramat Obsada: Emilio Solfrizzi, Rosabell Laurenti Sellers, Moni Ovadia
Film VOD: Wspomnienie Anny Frank na platformie n
Rok 1935, Amsterdam. Anna Frank i Hanneli Goslar poznają się pierwszego dnia szkoły i niemal od razu zostają wielkimi przyjaciółkami. Rodziny obu dziewczynek postanowiły opuścić Niemcy po dojściu Hitlera do władzy. Kilka lat później, kiedy niemieckie wojska wkraczają do Holandii, znów muszą uciekać. Los styka je ze sobą ponownie, ale w dużo bardziej tragicznych okolicznościach - obie trafiają do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.

Dystrybucja: Monolith Films

FILM DOSTĘPNY WKRÓTCE

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>