Watykan - za zamkniętymi drzwiami

The Vatican | dokument, Wlk. Brytania, 2013
Watykan - za zamkniętymi drzwiami

Ekipa filmowa odkrywa miejsca, do których dostęp mają nieliczni, pokazuje zdarzenia ukryte przed światem zewnętrznym.

Realizatorzy "Watykanu" docierają do serca stolicy apostolskiej gdzie ich oczami oglądamy przebieg jednej z najważniejszych ceremonii w tradycji Kościoła katolickiego - kanonizacji. Papież, Franciszek I, kanonizuje dwóch swoich poprzedników, największych reformatorów współczesnego Kościoła: Pawła VI i Jana Pawła II.
Poznamy również tajemnice związane z cudami, przepowiedniami, wydarzeniami niosącymi pociechę oraz przerażającymi - czyli tym wszystkim, co kryje się za pojęciem "świętość".

 

dostępny: 18.05 - 15.06.2015
film w ramach kolekcji CANAL+ VOD
Informujemy, że zakupiony film dostępny na dysku dekodera możesz obejrzeć wyłącznie z dysku dekodera.
Film, który zamówisz w nc+go bądź nc+go TV możesz natomiast obejrzeć zamiennie w obu tych serwisach.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>