Oczy Julii

Los ojos de Julia Obsada: Belén Rueda, Lluís Homar and Pablo Derqui
Film VOD: Oczy Julii na platformie n

Oczy Julii

FILM DOSTĘPNY WKRÓTCE

Julia nie chce, i nie może, uwierzyć, że tragiczna śmierć jej siostry bliźniaczki była samobójstwem. Mimo zapewnień policji, dziewczyna stara się wyjaśnić przyczynę zgonu siostry. Wkrótce wpada na trop tajemniczej postaci, która nie zostawia po sobie żadnych śladów. Ku swojemu przerażeniu, Julia zaczyna także tracić wzrok, podobnie jak jej siostra przed śmiercią…
FILM DOSTĘPNY WKRÓTCE

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>