Maximum Fitness

Film przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. 

W sali fitness można się naprawdę nieźle rozerwać, ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero pod prysznicem. Przygotuj się na trzy godziny emocjonujących ćwiczeń.

FILM DOSTĘPNY WKRÓTCE

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>