Góra Dantego

Dante’s Peak | katastroficzny Obsada: Pierce Brosnan, Linda Hamilton
Wzgórze Dantego to nieczynny wulkan, górujący nad małym amerykańskim miasteczkiem. Kiedy z jego szczytu zaczyna wydobywać się dym, przyjeżdżają wulkanolodzy, żeby ocenić, czy wulkan grozi wybuchem. Naukowcy ostrzegają przed zagrożeniem, lecz miejscowe władze lekceważą groźbę. Wreszcie dochodzi do wybuchu…
dostępny: 17.03 - 13.04.2013
film w ramach kolekcji PICTUREBOX
Informujemy, że zakupiony film dostępny na dysku dekodera możesz obejrzeć wyłącznie z dysku dekodera.
Film, który zamówisz w nc+go bądź nc+go TV możesz natomiast obejrzeć zamiennie w obu tych serwisach.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>