Dawno temu w trawie

A Bug's Life | animacja, USA, 1998

Dla mieszkańców Wyspy Mrówek życie nie jest usłane różami. Każdego lata gang żarłocznych koników polnych pod przewodnictwem groźnego Hoopera napada na kolonię. Żąda od nich dużej porcji zebranego przez mrówki w pocie czoła żniwa, co poważnie uprzykrza życie tej pokojowo nastawionej społeczności.

Bohater filmu Flik, oryginalny myśliciel, nieco skłócony z resztą bardziej tradycyjnej części kolonii, decyduje się poszukać pomocy z zewnątrz. Prosząc o pomoc bezrobotną trupę robaków z drugorzędnego cyrku dokonuje jednak błędnego wyboru. Pracujące nad swoim nowym sojuszem, mrówki i robaki cyrkowe przygotowują się do ostatecznej konfrontacji z konikami polnymi. Flik próbuje uratować kolonię i jej reputację, kiedy jego palny zostają ujawnione, akcja komedii zaczyna toczyć się bardzo szybko. 

FILM DOSTĘPNY WKRÓTCE

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>