Aleksander Wielki - droga do władzy

Alexander, The Great | dokument historyczny, USA, 2014
Aleksander Wielki - droga do władzy

Dokument historyczny o o Aleksandrze Wielkim pokazujący krótkie, ale niezwykłe panowanie najpotężniejszego władcy w historii Europy, który podbił cały, znany starożytnym Grekom, świat.

"Aleksander Wielki - droga do władzy", koncentruje się na dzieciństwie tytułowego bohatera. Otrzymał elitarne wykształcenie - o jego edukację dbał sam Arystoteles. Codziennie ćwiczył się też we władaniu bronią i walce wręcz. Już od małego wpajano mu, że jest niezwykły. Matka mówiła, że został poczęty przez Zeusa. Jego ojciec, Filip II powtarzał, że nie może okazywać słabości, ponieważ Macedonia potrzebuje wojownika. Najprawdopodobniej już wtedy zaczął marzyć o władaniu wielkim państwem, w którym różne ludy będą żyły w pokoju. Kiedy w wieku dwudziestu lat zastąpił na tronie zamordowanego ojca, rozpoczął budowę nowego imperium. 

dostępny: 22.07 - 20.08.2015
film w ramach kolekcji CANAL+ VOD
Informujemy, że zakupiony film dostępny na dysku dekodera możesz obejrzeć wyłącznie z dysku dekodera.
Film, który zamówisz w nc+go bądź nc+go TV możesz natomiast obejrzeć zamiennie w obu tych serwisach.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>