ITI Neovision podpisało porozumienie chroniące dzieci przed reklamami tzw. niezdrowej żywności

2014-10-29
W środę, 29 października, siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych, w tym ITI Neovision, podpisało porozumienie, w którym zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tzw. niezdrowej żywności. Deklaracja nadawców ma  na celu zapewnienie ochrony małoletnim widzom. Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

manuel rougeron 

Porozumienie w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów  zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie dzieci jest niewskazana podpisali: ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland oraz The Walt Disney Company (Polska). Dokument ten stanowi doprecyzowanie postanowień zawartych ustawie o radiofonii i telewizji. Regulacja uwzględnia praktykę wynikającą z polskich przepisów prawa oraz dorobek europejski, w tym propozycję organizacji producentów żywności European Pledge.

Nadawcy zobowiązali się, że od 1 stycznia 2015 r. audycjom  kierowanym do dzieci w wieku do 12 roku życia nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają kryteriów żywieniowych zawartych w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia.  Wskazano w nim m.in. kategorie produktów, nieujętych w „Kryteriach żywieniowych”, do których zaliczyć należy: cukier oraz produkty na bazie cukru obejmujące czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe, chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, a także produkty z ciasta. Nadawcy od początku grudnia tego roku będą  wymagać od reklamodawców złożenia  pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z „Kryteriami żywieniowymi”.

Nadawcy telewizyjni wspólnie z KRRiTV wypracowali porozumienie, które jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia skutecznej ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami przekazów handlowych. Działania samoregulacyjne nadawców uwzględniły zalecenia zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji. Rada Reklamy zadeklarowała jednocześnie przekazywanie nadawcom oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wszelkich informacji o stwierdzonych naruszeniach „Standardu Reklamy Żywności skierowanej do dzieci” oraz  Kryteriów żywieniowych.

Zgodnie z art. 16b ust.3a ustawy o radiofonii i telewizji audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających  składniki, których obecność, w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela8:00 – 22:00
Świętanieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>