Puby i Restauracje

A CO Z ZAIKSEM?

Zapoznaj się z dokładnymi informacjami o formalnych warunkach publicznego odtwarzania. nc+ przypomina o konieczności respektowania praw autorskich chronionych przez ZAIKS i inne instytucje. Pamiętaj, że zakup oferty nc+ dla biznesu nie zwalnia Cię ze zobowiązań wobec ZAIKS-u i właścicieli licencji.

Czym jest publiczne odtworzenie?
Publiczne odtwarzanie to, najprościej rzecz ujmując, każdy pokaz treści odbywający się poza domem,  dla osób pozostających w innych relacjach niż rodzinne więzy. „Publiczne odtwarzanie utworu jest jednym z tzw. pól eksploatacji utworu, za którą autorowi bądź producentowi należy się odpowiednie wynagrodzenie (art. 6 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).”

Publiczne odtwarzanie filmów może się legalnie odbywać wyłącznie za zgodą producenta. Jeżeli w salonie,  hotelu,  sklepie, restauracji czy w autokarze odtwarzamy filmy, rozgrywki sportowe lub inne programy, mamy obowiązek uzyskać zezwolenie (licencję) producenta na takie odtwarzanie. Następnie powinniśmy (zgodnie z warunkami licencji) rozliczyć się za korzystanie z własności intelektualnej w z producentem filmu, jego lokalnym dystrybutorem lub np. Motion Picture Licensing Company Polska, która na terenie Polski reprezentuje zbiorczo setki producentów filmowych.  nc+ zabezpieczyło i gwarantuje prawa do publicznego odtwarzania wymienionych wydarzeń sportowych. 

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o współpracy


22 310 45 15
Opłata według stawek Twojego operatora